Bajramski posjet SOS Dječijem selu Gračanica

Svoju humanitarnu posvećenost i nastojanje za stvaranje boljih uslova za život u svojoj zajednici, Fondacija Junuzović nastavlja sprovoditi projekte koji uključuju djecu i pružanje podrške upravo ovoj najosjetljivijoj kategoriji našeg društva.
S tim u vezi kraj ramazana i dolazak Bajrama predstavnici Fondacije Junuzović obilježili su posjetom SOS Dječijem selu u Gračanici.
U ovom divnom naselju egzistira 13 porodica u kojima boravi 4-7 djece, a o kojima svakodnevnu brigu i ulogu majke preuzimaju krasne tete- SOS mame.

Svaku od ovih porodica smo obišli i uručili im prigodne bajramske pakete, a u jednoj kući u kojoj raste i desetomjesečna beba osvježili smo se i malo duže zadržali.

     

Entuzijazam teta-SOS mama i kompletnog osoblja oduševio nas je, a naročito iskrena posvećenost i briga o svakom djetetu.

Ova bajramska posjeta SOS Dječijem selu Gračanica predstavlja početak saradnje dvije institucije za koju se nadamo da će opravdati cilj našeg postojanja, a to je podrška i pomoć djeci. U ovom slučaju djeci, koja nažalost nemaju svoje biološke roditelje uz sebe, da odrastu u uslovima dostojnim svakog djeteta.