O nama

O Fondaciji Junuzović

Fondacija Junuzović je humanitarna, neprofitabilna, nevladina organizacija koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim principima, a ima za cilj unapređenja duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti građana.

Fondacija će, po potrebi, u skladu sa zakonskim propisima i svojim ciljevima i zadacima, osnivati svoje podružnice na teritoriju BiH.

Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnosti, nepolitičnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Mi smo tim koji je međusobno povezan zajedničkim interesom pomaganja i željom za napredovanje društvene zajednice.

Fondacija Junuzović

Ciljevi

Fondacija Junuzović će vrijedno raditi na ostvarenju svojih prvobitno zadanih ciljeva, koji uključuju sljedeće:

Unapređenje obrazovanja i odgoja na način koji uključuje i pomoć studentima i đacima putem dodjele stipendija, jednokratnih novčanih pomoći ili uticanju na stvaranje obrazovnih institucija u kojima se obezbjeđuju bolji uslovi za školovanje, studij, prekvalifikaciju ili edukaciju.

Obavljanje drugih dobrotvornih aktivnosti u skladu sa važećim zakonima, s opštim aktima i programom rada Fondacije

Uticanje na unapređenje oblasti kulture i sporta;

Zalaganje za unapređenje razvojne pomoći, te oblasti zdravstva;

Pomoć iznemoglim osobama;

Pomoć žrtvama elementarnih nepogoda;

Pomoć ženama žrtvama nasilja i samohranim majkama sa maloljetnom djecom;

Implementacija posebnih projekata u skladu sa svrhom osnivanja fondacije;

Organizovanje dobrotvornih aktivnosti za prikupljanje i raspodjelu materijalnih sredstava na humanitarnoj i neprofitnoj osnovi;

Fondacija Junuzović

Misija

Misija Fondacije Junuzović je postizanje opšteg dobra za cjelokupnu zajednicu, omogućiti djeci i mladima šanse za ostvarivanje snova i ciljeva te pružanje podrške razvoju humanosti, zdravstva itd.

Fondacija Junuzović

Vizija

Vizija Fondacije Junuzović je postati Fondacija koja doprinosi opštem razvoju i unaprijeđenju kako pojedinca tako i cijelokupnog društva.