Misija

Postizanje opšteg dobra za cjelokupnu zajednicu, omogućiti djeci i mladima šanse za ostvarivanje snova i ciljeva.

O nama

Mi smo humanitarna, neprofitabilna, nevladina organizacija koja djeluje na teritoriji FBiH i naš je cilj unapređenje duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti građana.

Vizija

Naša vizija je postati fondacija koja doprinosi opštem razvoju i unaprijeđenju pojedinca i cijelokupnog društva.

"Human čovjek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovjek treba da se odlikuje humanošću"

Konfučije