Želite pomoći

Fondacija Junuzović je udruga koja nema stalan izvor prihoda stoga je svaki prilog dobrodošao kako bismo ulaganjem pomogli razvoju našeg društva.


"Dobrota je jedina investicija koja nikada ne podbacuje"
Henry David Thoreau

Vašu novčanu pomoć možete uplatiti na račun


Fondacija Junuzović
Adresa: Modrac-Studenac bb Lukavac 75 300
Sparkasse Bank
Transakcijski račun: 1995050039877586