Junuzović

Prijatelji fondacije

Nikad ne možete sami. Uvijek je potreban neko da vas podrži. Tako i mi imamo svoje prijatelje koji su uvijek podrška za naše projekte.