O Fondaciji

Fondacija Junuzović je humanitarna, neprofitabilna, nevladina organizacija koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim principima, a ima za cilj unapređenja duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti građana.

Fondacija Junuzović će vrijedno raditi na ostvarenju svojih prvobitno zadanih ciljeva, koji uključuju sljedeće:

  • unapređenje obrazovanja i odgoja na način koji uključuje i pomoć studentima i đacima putem dodjele stipendija, jednokratnih novčanih pomoći ili uticanju na stvaranje obrazovnih institucija u kojima se obezbjeđuju bolji uslovi za školovanje, studij, prekvalifikaciju ili edukaciju.

  • Uticanje na unapređenje oblasti kulture i sporta;

  • zalaganje za unapređenje razvojne pomoći, te oblasti zdravstva;

  • pomoć iznemoglim osobama;

  • pomoć žrtvama elementarnih nepogoda;

  • pomoć ženama žrtvama nasilja i samohranim majkama sa maloljetnom djecom;

  • implementacija posebnih projekata u skladu sa svrhom osnivanja fondacije;

  • organizovanje dobrotvornih aktivnosti za prikupljanje i raspodjelu materijalnih sredstava na humanitarnoj i neprofitnoj osnovi;

  • obavljanje drugih dobrotvornih aktivnosti u skladu sa važećim zakonima, s opštim aktima i programom rada Fondacije

MISIJA

Misija Fondacije Junuzović je postizanje opšteg dobra za cjelokupnu zajednicu, omogućiti djeci i mladima šanse za ostvarivanje snova i ciljeva te pružanje podrške razvoju humanosti, zdravstva itd.


VIZIJA

Vizija Fondacije Junuzović je postati Fondacija koja doprinosi opštem razvoju i unaprijeđenju kako pojedinca tako i cijelokupnog društva.